Service reservdelar ring


a 0122-251 00

Våra Tjänster

Akut Service

När en maskin står stilla utan att producera  är det viktigt att man så snabbt som möjligt får hjälp.


C-tech, cnc technology AB strävar alltid efter att så snabbt som möjligt åtgärda problemen vid maskinstillestånd. En viktig del i arbetet är att vi får korrekt information från våra kunder avseende anledningen till produktionsstoppet. Med rätt information går reparationen/felsökningen betydligt fortare.

Några punkter att tänka på:​

  • ​Vad är det för maskin?
  • Har du serienummer på maskinen?
  • Vet ni hur eller när felet uppstod?
  • Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
  • Om det bara uppstår ibland, är det vid ett speciellt tillfälle eller tidpunkt?
  • Har någon annan/egen tekniker tittat på problemet?
  • Hur akut är det för er att få hjälp? (ibland kan ett akutjobb utföras som ett vanligt servicejobb)