Service reservdelar ring


a 0122-251 00

PrislistaService
Service avser jobb som bokas och planeras in, alltså inte akutajobb.
Pris per timme 895 Kronor

Akutservice
Akutservice avser akuta jobb laseruppmätningar systemjobb och liknande jobb.
Pris per timme 995 Kronor

Ej CNC​
Ej CNC relaterad tid avser arbete som efter överenskommelse bokas på utrustning som inte kräver någon CNC kompetens.
Pris per timme 795 SEK

Övertid
Övertid 17-07 avser arbete som efteröverenskommelse utförs mellan 17:00 till 07:00 helgfria dagar.
Pris: ordinarie taxa + 380 Kronor per timme
Övertid Helg avser arbete som efteröverenskommelse utförs mellan 7:00 till 17:00 helgdagar
​Pris: ordinarie taxa + 580 Kronor per timme​​

Restid
Restid avser resa som utförs under helgfria dagar mellan 07:00 och 17:00.
Pris per timme 595 kronor
​Restid avser resa som utförs under helgfria dagar mellan 07:00 och 17:00.
Pris per timme 595 kronor
​Milersättning debiteras med 59 kr per mil med utgångspunkt från Tolskepp om inget annat är överenskommet. Både fram och återresa debiteras om inget annat är överenskommet.

Traktamente
Halvdags traktamente utgår så snart en tekniker varit på plats eller att den totala tiden uppgår till mer än 4 timmar med 120 kronor
Heldags traktamente utgår så snart en tekniker varit på plats eller att den totala tiden uppgår till mer än 8 timmar med 240 kronor

Hotell
Hotell debiteras med 1500 kronor per natt när den totala arbetstiden uppgår till mer än 8 timmar på ett dygn. Från 1 till 8 timmar utgår en kostnad på 190 kronor per timme.

Transport
För flyg, tåg och hyrbil faktureras faktisk kostnad samt administrativa kostnader.
Alla priser är exklusive moms.
Prislistan gäller från och med 2020-06-01 tills ny utkommer. Vi kan även teckna service avtal, ge fasta priser på specifika jobb m.m..
Ring oss så kan vi se vad som skulle passa er.
Våra villkor om inget annat anges NLM 10 – Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Länk till NLM 10
Länk till våra villkor

Arbetstid Underhåll/Service​895 SEK/timme
Arbetstid Akut/System/Laser                                                           995 SEK/timme
Arbetstid Ej CNC relaterat775 SEK/timme
Övertid 17-07+380 SEK/timme
Övertid helg+580 SEK/timme
Restid595 SEK/timme
Km ersättning5:90 SEK/km
Halv dags traktamente120 SEK/0-4 timmar
Hel dags traktamente240 SEK/4-8 timmar
Hotell1500 SEK/natt
FlygFaktisk kostnad
HyrbilFaktisk kostnad
Övriga kostnaderFaktisk kostnad