RMA

Return of Material Authorization

Kontaktperson(Obligatoriskt)
Adress(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)
DD streck MM streck ÅÅÅÅ
Observera att det är VIKTIGT med en TYDLIG FELBESKRIVNING i RMA blanketten. C-tech garanterar INTE utbyteskreditering för en retur som saknar felbeskrivning. Den defekta delen, tillsammans med RMA-blanketten måste returneras inom 15 dagar från leveransdatum på den nya enheten.