Villkor och Returpolicy

Villkor & Returer

Villkor

Priser:

​Samtliga priser är exklusive moms och frakt. (Se under frakt nedan).
Garanti:
​C-tech lämnar 12 månaders garanti på sitt ordinarie produktsortiment där så är tillämpligt . Garantitiden räknas från orderdatum.
Leveranssätt: Vi förbehåller oss rätten att ändra leveranssätt då valt leveranssätt kan vara svårt att tillgodose. Nedan angivna priser avser inrikestransporter inom Sverige. För utrikestransporter vänligen kontakta oss. Order som lagts före kl. 12:00 skickas vanligen samma dag från vårt lager.
För icke uthämtade beställningar som går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift om 50% av värdet dock minst 500kr. Mindre ordrar: För mindre beställningar har vi leveransalternativen DHL och Posten Företagspaket. Större ordrar: För större beställningar där volymen alternativt vikten är så stor att det inte går att skicka som vanligt paketgods förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift på 800kr/pall samt att dessa beställningar vanligen sänds på pall med DHL. Som större gods räknas, gods vars vikt överstiger 100kg och/eller vars volym är mer än en kubikmeter.
Priser Leverans: För order under 30000kr 450kr för DHL 550kr för Posten Företagspaket 16:00. (Med reservation för orderns volym enligt ovan) För order över 30000kr med en vikt av mindre än 100kg levereras fraktfritt, med antingen Schenker, Posten eller DHL. För icke uthämtade beställningar som går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift om 50% av värdet dock minst 500kr.
OBS! För snabbare hantering av er order, använd våra artikelnummer på er beställning. Restorder: Restordrar levereras normalt till er fraktfritt. Kunder som handlar mot postförskott kan EJ restnotera hos oss. På grund av den instabilitet som präglar databranschen så förbehåller vi oss rätten att inte restnotera produkter där tillgången och prisnivån varierar kraftigt.
Betalning: För kreditgodkända kunder mot faktura,fakturan levereras avgiftsfritt i pdf-format via mail. Önskas en pappersfaktura skickad till sig tillkommer en faktureringsavgift på 20kr.
C-tech reserverar sig för eventuella feltryck på vår hemsida eller i andra publikationer utgivna av oss. Adress: C-tech, cnc technology AB Tolskepp Sörby 1 617 90 Skärblacka Tel: 0122-251 00 Fax: 0122- 251 01 E-post: info@ctec.se

Returpolicy

Retur av defekt enhet för att erhålla utbytespris

Utbytesdelar som returneras till C-tech och är I reparerbart skick, enligt vår analys, ger rätt
till en kreditering om 30% (för Motorer 20%). Följande måste dock beaktas
Den returnerade delens skick
Den returnerade delen måste vara I “reparerbart skick”, vilket innebär:

  • ​Inga komponenter sakna
  • Ingen större mekanisk skada får förekomma, mer än normal förslitning/nedsmutsning
  • Kylvätska eller olja får ej finnas inuti en motor. Ej heller får lindningar vara brunna.
  • Inga synbara märken från överhettning eller överspänning får förekomma.​​​

Retur av defekt produkt:
​ Alla produkter som returneras skall förses med ett RMA-nummer, vilket Ni får via vårt RMA formulär. Returnumret är giltigt upp till 30 dagar efter utfärdandet. Gods som ankommer till C-tech omärkta, utan giltigt RMA-nummer, eller som inte överensstämmer med RMA-nummer returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakt kommer debiteras avsändaren. OM NI SKICKAR IN EN PRODUKT TILL C-TECH FÖR ÅTGÄRD OCH DENNA INTE UPPVISAR DE FEL NI UPPGIVIT, DEBITERAS NI EN FELSÖKNINGSAVGIFT PÅ 1650:- SAMT RETURFRAKT. ​

Specialbeställda produkter:
​Beställningsvaror kan inte returneras till oss, annat än för garantiåtgärd. Utbyte av defekta produkter sker efter att den defekta produkten skickats till C-tech och den angivna felbeskrivningen har kunnat bekräftas. Retur av trasiga produkter till oss sker på er bekostnad. Utbytta/reparerade varor skickas tillbaka till er på vår bekostnad. Förhandsutbyten tillhandahålles endast vid DOA. DOA skall anmälas inom 3 arbetsdagar från leveransdatum. Transportskador Transportskador reklameras mot transportören.
​​

Retur av felbeställd produkt
​Av er felbeställda varor till ett värde på eller under 500:- tar vi inte tillbaka. Av er felbeställda varor till ett värde över 501:- tar vi tillbaka men debiterar Er en felbeställningsavgift på 50% av värdet eller minst 500:- Produkter som returneras för kreditering skall vara komplett i felfritt originalemballage med alla tillbehör. Om så inte är fallet kommer varan att skickas tillbaks till avsändaren. Returfrakt kommer debiteras avsändaren. Retur ska ske inom 7 dagar från leveransdatum. Annars kan krediteringen inte ske. Felbeställningar / Felleveranser skall reklameras inom fem arbetsdagar från leveransdatum.
​Kreditering: Kreditering av felköpta produkter sker enligt dagspris på varan.
​Utnyttjandet av returnummer innebär att ovanstående villkor accepteras.

​När en utbytesenhet beställts så skapar ni en ”RMA” (Return of Material Authorization)
blankett via vår RMA sida. . Observera att det är VIKTIGT med en TYDLIG FELBESKRIVNING i RMA blanketten. C-tech garanterar INTE utbyteskreditering för en retur som saknar felbeskrivning. Den defekta delen, tillsammans med RMA-blanketten måste returneras inom 15 dagar från leveransdatum på den nya enheten. Returen skall ske med betald frakt till C-tech.Om returen ej sker inom 15 dagar så sker en inskning av krediteringsbeloppet med 5% per vecka (7 dagar). Efter 6 veckor (42 dagar / Motorer 4 veckor = 28 dagar) garanteras ingen kreditering

Efter mottagande och inspektion av returen, kommer en kreditering med upp till 30% att ske från vår reservdelsavdelning.​​​

Returnera gods till:
​C-tech, cnc technology AB
​Tolskepp Sörby 1
​617 90 Skärblacka

Kontakt: E-post: info@ctec.se Tel: 0122-251 00 Fax: 0122-251 01  Bankgiro: 5227-5468